Arbeidsrecht voor werkgevers en ondernemers

advocatenkantoor Van Wessel te BarendrechtAlvorens het dienstverband start, dient u als werkgever zich allereerst de volgende belangrijke vraag te stellen namelijk of u een werknemer in dienst wil nemen of niet. Er kan immers ook gekozen worden voor een overeenkomst van opdracht (freelancer) of payrolling. Dus bij arbeidsrecht voor werkgevers speelt het een en ander en zoals met alles in het leven heeft elke keuze zijn voor- en nadelen.

Indien uw onderneming in een concurrentiegevoelige markt opereert, is een arbeidsovereenkomst met een goed concurrentiebeding erg belangrijk. Op die manier bent u beter beschermt tegen concurrentie vanuit uw werknemer als deze op een gegeven moment besluit uw bedrijf te verlaten.

Om u er tegen te beschermen dat uw werknemer klanten meeneemt als de arbeidsovereenkomst eindigt, is een goed relatiebeding geen overbodige luxe. Het is raadzaam om bij het aannemen van een werknemer hier al advies over in te winnen.

Belangrijke zaken tijdens het dienstverband

Ook tijdens het dienstverband kunnen tussen werkgever en werknemer zich arbeidsrechtelijke problemen voordoen.

Zieke werknemer in dienst

Het lastigste voor een werkgever is vaak de vraag: ‘wat moet ik doen als mijn werknemer ziekt wordt?’. Hoe kan ik als werkgever op een goede manier invloed uitoefenen op mijn werknemer, zodat deze spoedig hersteld. Hoe ziet een goed plan van aanpak eruit? Wat zijn de kosten bij ziekte en hoe draag ik die.

Disfunctioneren van een werknemer

Het kan ook voorkomen dat een werknemer niet naar behoren functioneert. Wat kan je hier als werkgever aan doen en van belang is ook hoe een werknemer hier door de werkgever in wordt begeleid. Ontslaan kan namelijk niet zomaar. Heel belangrijk is een goed dossier op te bouwen. Dit blijkt uit ervaring voor werkgever niet altijd even eenvoudig te zijn, want negatieve beoordelingen worden lang niet altijd zo verwoord in een functioneringsgesprek en daarnaast vindt er lang niet altijd de juiste coaching plaats. Dit is niet raar, aangezien de meeste werkgevers bezig willen zijn met ondernemen en dit is vaak vrij ingewikkeld.

Slechte economische omstandigheden

Ook kan het zijn dat u economisch in zwaar weer terecht komt door bijvoorbeeld moordende concurrentie of verandering van marktomstandigheden. Wellicht kan dan reorganisatie een mogelijkheid zijn om toch te overleven als bedrijf. Wel moet dan duidelijk zijn welke stappen doorlopen dienen te worden als werkgever om arbeidsovereenkomsten te beëindigen. Dit moet op een goede wijze gebeuren, want anders kan dit tot hele grote problemen leiden. Bij een reorganisatie is het dus belangrijk om u goed te laten inlichten.

Het einde van het dienstverband van uw werknemer

Ook een dienstverband kan eindigen. Als u als werkgever een dienstverband wenst te beëindigen, is het van belang de juiste stappen te zetten en u goed te laten leiden door de jungle van het arbeidsrecht. Binnen het Nederlandse rechtsstelsel zijn een aantal ontslagredenen opgenomen, zoals:

• ontslag met wederzijds goedvinden;
• ontslag op staande voet;
• ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie;
• ontslag wegens arbeidsongeschiktheid;
• ontslag wegens disfunctioneren;
• ontslag wegens een reorganisatie,

Daarnaast kan een arbeidsovereenkomst ook eindigen, omdat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ten einde is gekomen. Let dan wel op de aanzegplicht. De aanzegplicht houdt in dat u als werkgever een maand voordat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt, uw werknemer schriftelijk dient in te lichten of het dienstverband wel of niet zal worden voortgezet.

Het blijft in alle voornoemde gevallen van belang dat het ontslag op een goede manier wordt afgerond, zodat het voor eens en voor altijd is geregeld. Als werkgever is het daarom raadzaam de werknemer goed in te lichten over de risico’s die de werknemer loopt bij een ontslag. Dit is een taak van de werkgever die zeker niet verzaakt dient te worden.

Vragen over arbeidsrecht voor werkgevers?

Advocatenkantoor Van Wessel kan werkgevers van het juiste advies voorzien bij de aanname van personeel, als problemen ontstaan tijdens het dienstverband maar ook in de onderhandelingen bij ontslagzaken.

Verder is het goed om tijdig advies in te winnen, want voorkomen is veel voordeliger dan genezen.